Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2015

ressacramiser
13:02
Jestem doktorem Rieux, tylko że nie umiem leczyć. 

April 13 2015

ressacramiser
11:06
Jeśli nie spełniam twoich oczekiwań – nie obrażaj się. Przecież to są twoje oczekiwania, a nie moje obietnice.
— Friedrich Hebbel

April 09 2015

ressacramiser
10:14

April 07 2015

ressacramiser
17:30
Reposted fromGreenSkyOverMe GreenSkyOverMe viaciarka ciarka
ressacramiser
17:06
Myślałam o tamtej kobiecie. którędy iść, żeby przejść przez to wszystko raz jeszcze? Brakuje miejsca, by ukryć przed sobą, że własna twarz teraz potrzebna jest komuś innemu. Pytała, dlaczego nie chcę podpalić z nią świata, jakby był naszym jedynym świadkiem.
— Julia Szychowiak
ressacramiser
17:05

mówi że pies bardziej czuje
więcej rozumie
niż człowiek

mówi że pies
nigdy nie chodzi do pracy
nigdy

i że potrafi kochać bezwarunkowo
zawsze
przez całe życie potrafi kochać
bezwarunkowo
a człowiek nigdy

ale czy ten pies ci kurwa płaci
czy ten pies ci kurwa płaci kiedykolwiek
320 złotych
zapytałbym

ale nie chcę im przeszkadzać

— Andrzej Kotański, "Mój psychiatra bawi się z psem"
ressacramiser
17:05
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
— Andrzej Kotański, "Canto"

April 05 2015

ressacramiser
19:25

April 03 2015

ressacramiser
19:35

March 22 2015

ressacramiser
18:05

March 18 2015

ressacramiser
14:40
4698 d206 420
NO WŁAŚNIE NIE
ressacramiser
13:37
ressacramiser
13:37

March 12 2015

ressacramiser
19:40
ressacramiser
19:40
8385 d167 420
love at the first sight
ressacramiser
19:39

March 09 2015

ressacramiser
23:07

March 08 2015

ressacramiser
16:38
Wolę określenie "melancholijne". To jest twórcza emocja. Akceptuję swoją melancholię, choć utrudnia mi życie. Ale melancholia, smutek to coś innego niż depresja. Wtedy nie jest ci smutno. Wtedy jesteś agresywna wobec siebie. Wyrzucasz sobie, że nic nie osiągniesz, że jesteś nic niewarta, że najlepiej ze sobą skończyć.
— Małgorzata Halber
Reposted byUnrealUnreality UnrealUnreality
ressacramiser
13:24
Reposted fromcherno cherno viakiciul kiciul

March 06 2015

ressacramiser
20:41

interviewer: any special talents?

me

image

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl